Nestor 4.0 - онлайн-платформа для Освіти 4.0

Освіта є одним із головних драйверів соціально-економічного зростання в ХХІ столітті. І для того, щоб освітня роль надалі залишалася визначальною, зміст і форми її забезпечення повинні максимально адаптуватися до нових динамічних рухів сучасності.

Освіта 4.0 за своєю специфікою відповідає вимогам “четвертої промислової революції” чи принципам переходу до “Індустрії 4.0”, коли стираються межі між фізичним, цифровим та біологічним вимірами людського життя.

Широке впровадження аналізу великих даних і штучного інтелекту в усі сфери суспільного життя змінює не лише профіль виробництва та споживання, але й сферу освіти.

Традиційні форми освітньої підготовки не можуть задовольнити потреби Індустрії 4.0. Здавалося б, нові технології покликані заощадити час людини для саморозвитку, але без адаптації освіти до вимог Індустрії 4.0, нас очікує ще більша нерівність. Саме доступ до актуальної освіти, що відповідає запитам сучасності, визначатиме якість життя кожної людини.